Caută
Close this search box.

Măsurători specifice

UTI Construction and Facility Management dispune de laborator mobil propriu de încercări și verificări ale instalațiilor electrice de gradul II – PRAM, complet echipat și autorizat de Inspectoratul de Stat în Construcții conform adeverinței nr. SG 160/1 din 15.02.2011 pentru profilul Instalații și Aparataj Electric, cu 45 de încercări autorizate. Beneficiarii acestor servicii sunt furnizori de energie electrică, naționali și regionali, precum și organizații private.

Utilizare

Verificările PRAM constau în măsurarea periodică a rezistenței de dispersie a instalațiilor de împământare (prize) și a paratrăsnetelor din rețeaua electrică a unei clădiri cu ajutorul unor echipamente speciale, avizate de organisme reglementate din domeniul energiei electrice. Testele și verificările PRAM se realizează cu scopul:

 

 • prevenirii electrocutării personalului care utilizează instalația electrică și echipamentele de lucru din dotarea clădirilor
 • prevenirii incendiului și a distrugerii aparaturii electrice și electronice
 • verificării continuității nulului de protecție
 • menținerii în parametri funcționali ai aparatelor electrice și electronice din dotare
 • prevenirii deconectări accidentale de la alimentarea cu energie

 

În urma verificării PRAM se întocmește un raport de încercare pentru instalația electrică testată, care cuprinde:

 

 • condițiile de măsurare
 • tipul aparatului
 • executantul și locul măsurării

 

Inspecția și testarea periodică a instalațiilor electrice din dotarea unui imobil sunt necesare și obligatorii, conform legislației din domeniu și au drept scop menținerea în stare corespunzătoare a echipamentelor și instalațiilor electrice pentru evitarea accidentelor nedorite.

Tipuri de servicii

Testare, conversie, prelocalizare şi indicare a defectelor cablurilor din reţelele de alimentare cu tensiune electrică

Măsurători ale prizelor de pământ, verificarea continuității legăturilor la prizele de pământ

Verificarea panourilor și tablourilor electrice

Verificări și măsurători ale protecțiilor prin relee și automatizări (PRAM)

Încercări pentru echipamente electroenergetice (motoare electrice, baterii de acumulatori, transformatoare de putere, etc.)

Probe și verificări la posturi de transformare noi în testare sau în funcțiune (în timpul reviziilor tehnice)

Echipamente

Laboratorul PRAM UTI este realizat integral de SebaKMT. Sistemul de operare este controlat direct prin intermediul unui reflectometru sau de panoul de control integrat. Software-ul este ușor de folosit și intuitiv, oferind  în acelaşi  timp un grad înalt de siguranţă.

 

Componente

 

 • Reflectometru
 • Aparat de testat și măsurat rezistența de dispersie a prizei de pământ FLUKE 1653
 • Megohmetru digital
 • Analizor dinamic de energie 
 • Microhmetre
 • Truse curent-tensiune, truse de curent primar, autotransformatoare reglabile, rezistenţe variabile, bobine, surse de tensiune continuă

SONOMETRIE

UTI Construction and Facility Management efectuează măsurători ale nivelului de sunet și întocmește rapoarte cu ajutorul aparaturii de specialitate, omologată și acreditată de organismele acreditate din România. Cu ajutorul rapoartelor se poate demonstra dacă echipamentele evaluate se încadrează în norma prescrisă de zgomot.

Cui se adresează?

Posesorilor de spații de producție industrială, spații comerciale și spații de business

Organizatorilor de evenimente și concerte

Persoanelor fizice

Tipuri de servicii

 • Prelevare eșantioane de măsură, transmiterea la distanță și arhivarea acestora în documente electronice lunare și anuale 
 • Procesarea datelor și emiterea de buletine de măsurători predictive și preventive
 • Interpretarea buletinelor de măsurători
 • Întocmirea rapoartelor de sonometrie
 • Soluții de izolare fonică, bariere fonice, sisteme antivibrații

 

TERMOVIZIUNE

Termoviziunea (termografia) reprezintă tehnica de măsurare a câmpului termic prin înregistrarea radiaţiilor infraroşii şi vizualizarea distribuţiei de temperatură pe suprafeţele observate. Termoviziunea este o metodă nedistructivă, care se realizează de la distanță, utilă pentru depistarea defectelor în timpul operării în aplicații industriale și militare, dar și în procesul de construcție și operare a unei clădiri, fără întreruperea procesului tehnologic. Metoda de  utilizare a termografiei în infraroşu este din ce în ce mai des folosită și permite examinarea unor suprafeţe mari şi foarte mari într-un timp foarte scurt.

Cui se adresează?

Constructorilor și dezvoltatorilor imobiliari

Operatorilor din domeniul energetic

Operatorilor economici din domeniul industrial

Administratorilor de locuințe

Persoanelor fizice, proprietarilor de clădiri

Utilizare

În domeniul construcțiilor:

 

 • Investigație rapidă și eficientă a stării izolației termice a clădirii
 • Depistarea defectelor de construcție
 • Verificarea etanșeității acoperișului clădirii și evitarea infiltrațiilor
 • Vizualizarea modului de funcționare a instalațiilor termice și a traseelor prin pereți și pardoseală
 • Corectitudinea executării și a montării tâmplăriilor la ferestre
 • Identificarea punților termice
 • Identificarea surselor de umezeală
 • Testarea instalaţiilor de încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat
 • Identificarea punctelor slabe ale structurilor
 • Audituri energetice

 

În termoenergetică:

 • Detectarea pierderii de agent termic
 • Detectarea blocajelor, a izolaţiilor deficitare şi a depunerilor de reziduuri la conducte şi rezervoare
 • Verificarea etanşeităţii vanelor

 

În electronică:

 • Depistarea zonelor de supraîncălzire a circuitelor
 • Testarea componentelor şi a contactelor

 

In domeniul electromecanic:

 • Depistarea supraîncălzirii bobinajelor cauzate de suprasarcină sau izolaţie defectuoasă
 • Identificarea și prevenirea blocajelor sau a funcţionării greoaie la elementele subansamblelor rotative de tip lagăre, rulmenţi, axe, transmisii, cauzate de lubrifiere slabă, dezechilibrarea sistemelor în mişcare etc

Echipamente

 • Camere cu infraroșu de înaltă tehnologie, Flir Systems: T300-T600.
 • Camere de termoviziune speciale pentru mentenanță in domeniul electric, Fluke TiR

Avantaje

 • Reducerea pierderilor de energie și eficientizarea consumului
 • Prevenirea daunelor cauzate de erori de construcție în stadiul incipient și creșterea calității construcției
 • Inspecția eficientă și rapidă a clădirilor
 • Posibilitatea realizării inspecției termografice rapid și eficient, fără întreruperea sau perturbarea activității operaționale
 • Analiza preventivă și corectivă a stării echipamentelor care asigură funcționalitatea unei clădiri
 • Evitarea accidentelor datorate nefuncționării corespunzătoare a echipamentelor din dotarea clădirii
 • Creșterea duratei de viața a echipamentelor și instalațiilor prin identificarea și corectarea în timp util a defectelor de funcționare

Echipamente de verificare și certificare a instalațiilor de cablare structurată

Compania noastră oferă servicii complete de proiectare, optimizare, instalare, testare, certificare şi punere în funcţiune a reţelelor de telecomunicații IT, precum și mentenanța lor ulterioară.

Echipamente

Utilizăm echipamente performate și de înaltă tehnologie pentru testarea și certificarea cablărilor structurate pe cupru și fibra optică. Avem în dotare echipamente speciale de lipit pentru fibră optică, dispozitive  mobile cu autonomie de până la șase ore pentru conectări de fibră optică în cele mai izolate locații.

Laborator pentru măsurarea radiațiilor radioactive (alfa, beta, gamma)

Specialiștii noștri realizează măsurători ale radiațiilor radioactive de tip alfa, beta, gamma în diverse aplicații industriale.

Servicii

 • Măsurări ale parametrilor caracteristici
 • Măsurători de fond
 • Analizarea contaminării radioactive nefixate a detectoarelor de radiații ionizante, tip camera de ionizare (detectoare de incendiu)

Echipamente

 • Dozimetru contaminometru pentru măsurări de mediu și materiale radioactive cu accesorii sondă
 • Mijloacele de radioprotecție (dozimetru individual electronic cu prag de alarmare, cu film).

Intră în contact acum cu echipa noastră de specialiști

Ultimele produse adăugate

Echipa de vânzări te așteaptă cu cele mai bune oferte personalizate.

Call Center 24 / 24