Caută
Close this search box.

Cariere

Manager de proiect

Cerinte:

– Studii: superioare, profil tehnic (cunostințe în domeniul instalațiilor electrice);
– Constituie un avantaj certificarea Project Management;
– Minimum 5 ani de experienţã în managementul proiectelor de mare amploare;
– Disponibilitate pentru deplasări în țară, în funcţie de locaţia proiectului;
– Permis auto categoria B;
– Cunoştinţe de operare pe calculator (Ms Word, Excel, Ms. Project/Primavera, Outlook);
– Limba engleză – nivel avansat;
– Cunoştinţe solide de management al proiectelor (întocmire business plan, urmărire costuri, gestionare bugete, derulare contractuală, metodologii specifice);
– Expertiză de lucru pe contracte de lucrări;
– Cunoştinţele în domeniul juridic şi logistic constituie avantaj;
– Cunoştinţele de gestiune financiară şi administrativã constituie avantaj.

Responsabilitati:

– Elaborează planul de proiect (identifică sarcinile, planifică activităţile, identifică activităţile critice, evaluează necesarul de resurse materiale, financiare şi umane pentru derularea proiectului).
– Planifică, organizează, coordonează şi controlează proiectele şi resursele allocate.
– Coordonează implementarea proiectului respectând indicatorii de profitabilitate din Business Plan.
– Menţine în permanenţă legătura cu beneficiarul pentru realizarea etapelor de proiect conform planificărilor.
– Coordonează şi răspunde de implementarea etapelor proiectului prin gestionarea şefilor de echipă şi a subcontractorilor.
– Coordonează activitatea echipei de suport de proiect, asigurându-se de corectitudinea datelor înscrise de aceştia în programele informatice de gestiune.
– Oferă consultanţă pentru identificarea de soluţii la problemele apărute pe durata derulării proiectului.
– Întocmeşte, împreună cu echipa de proiect, documentele de raportare a stadiului etapelor de proiect şi încadrarea elementelor componente în marjele de buget.
– Asigură un circuit informaţional adecvat, discuţii şi feedback către dintre diferiţii actori implicați în desfăşurarea proiectului.
– Întocmeşte, împreună cu echipa de proiect, planul de execuţie al proiectului.
– Organizează şi coordonează procurarea de bunuri şi servicii în cadrul proiectului, respectând procedurile de achiziţii interne ale companiei.
– Realizează planificarea achiziţiei resurselor materiale în concordanţă cu planul de execuţie al proiectului.
– Realizează planificarea cheltuielilor/veniturilor în concordanţă cu planul de execuţie al proiectului.
– Întocmeşte documentele solicitate de Beneficiar în legatură cu prevederile contractuale şi desfăşurarea proiectului.
– Întocmeşte documentele livrabile în conformitate cu procedura internă de Project Management.
– Se asigura de respectarea cerinţelor cu privire la SSM pe timpul desfăşurării proiectului.
– Realizează, împreună cu echipa de proiect, lista de riscuri şi stabileşte planul de răspuns la acestea.
– Asigură comunicarea cu managementul companiei pe timpul derulării proiectului, urmărind îndeplinirea sarcinilor contractuale şi satisfacerea cerinţelor clientului.
– Monitorizează realizarea stadiilor fizice ale investiţiei din punct de vedere al sistemelor contractate, în concordantă cu planul de execuţie al proiectului, punând accent pe calitatea produselor livrate, încadrarea în termene şi în bugetul de proiect alocat. Pe baza informaţiilor obţinute, determină performanţa financiară a proiectului, încadrarea în timp, situaţiile de risc şi, pe baza lor, actualizează planul de execuţie al proiectului, bugetul de costuri şi lista de riscuri.
– Urmărește și, după caz, întocmește documentele finale, impuse prin metodologia de project management şi prin contract, pe faze şi pe proiect, şi se asigură că sunt predate către clienți  produsele şi serviciile implementate.
– Constituie dosarul proiectului, care conţine toate documentele generate în cadrul proiectului, de la documentaţia tehnică, documentele livrate, corespondenţa purtată pe perioada derulării proiectului, înregistrările efectuate în conformitate cu procedurile în vigoare.

Trimite CV-ul

Posturi disponibile

Echipa de vânzări te așteaptă cu cele mai bune oferte personalizate.

Call Center 24 / 24

031.10.11.884 | 0720.884.884 | 0747.884.884