Manager de Proiect – Construcții

Candidatul ideal

 • Studii superioare de specialitate (constituie avantaj studiile tehnice: electronică, electrotehnică, instalații și construcții etc)
 • Abilități excelente de organizare, prioritizare, coordonare a activităților și bună comunicare și relaționare cu echipele și clienții
 • Cunoștințe solide de MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • Disponibilitate pentru deplasări naționale, în funcție de locația proiectului
 • Permis auto categoria B
 • Limba engleză nivel mediu/avansat
 • Cunoștințe de Sisteme de Securitate, CA, TVCI, detecție la incendiu, instalații construcții
 • Constituie un avantaj certificarea de Project Management (preferabil PMP sau PRINCE)

Descrierea jobului

 • Elaborează planul de proiect (identifică sarcinile, planifică activitățile, identifică activitățile critice, evaluează necesarul de resurse materiale, financiare și umane pentru derularea proiectului), planifică, organizează, coordonează și controlează proiectele și resursele alocate.
 • Realizează, împreună cu echipa de proiect desemnată, graficul de execuție al proiectului, ținând cont de etapele de execuție și de resursele disponibile.
 • Dezvoltă, detaliază cerințe și bugete pentru proiectele coordinate.
 • Reprezintă compania în relația cu clienții și beneficiarii proiectelor, asigurând controlul calității și al execuției.
 • Conduce ședințele de bilanț cu beneficiarul, pregătind materialele necesare.
 • Conduce ședințele de analiză internă cu echipa de proiect și coordonează sau pregătește, după caz, materialele necesare.
 • Stabilește întâlniri intra și inter departamentale pentru asigurarea calității proiectelor coordonate.
 • Își asumă responsabilitatea pentru progresul proiectului, pentru utilizarea resurselor și inițiază măsuri corective ori de câte ori este necesar.
 • Întocmește situații de lucrări către clienți, asigură aprobarea acestora, urmărește emiterea facturilor pentru lucrările executate și încasarea acestora.
 • Supervizează emiterea facturilor fiscale către clienți, asigurându-se că acestea sunt emise numai după ce, în prealabil, situațiile de lucrări au fost aprobate și semnate de către client.
 • Coordonează evidența cantitativă și verificarea calității produselor și serviciilor livrate față de prevederile contractuale, urmărind încadrarea în termene și buget.
 • Întocmește documentele livrabile în conformitate cu procedura internă de management al proiectelor.
 • Întocmește, împreună cu managerii de departamente, echipa de proiect.
 • Comunică membrilor echipei de proiect sarcinile care le revin.
 • Întocmește, împreună cu echipa de proiect, planul de execuție al proiectului.
 • Întocmește, împreună cu echipa de proiect, necesarul de resurse (materiale, financiare și umane) pentru derularea proiectului.
 • Realizează, împreună cu echipa Supply Chain Management, planificarea achiziției resurselor materiale în concordanță cu planul de execuție al proiectului.
 • Realizează planificarea cheltuielilor/veniturilor în concordanță cu planul de execuție al proiectului.
 • Participă la realizarea planului de calitate.
 • Realizează, împreună cu echipa de management de proiect, lista de riscuri și stabilește planul de răspuns la risc.
 • Asigură comunicarea cu persoanele interesate (stakeholders) pe timpul derulării proiectului, urmărind îndeplinirea sarcinilor contractuale și satisfacerea cerințelor clientului.
 • Menține permanent legătura cu beneficiarul și vine în întâmpinarea acestuia pentru rezolvarea necesităților și solicitărilor acestuia.
 • Coordonează execuția activităților necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.
 • Coordonează echipa de proiect în realizarea activităților și gestionează eventualele conflicte între membrii echipei.
 • Monitorizează realizarea stadiilor fizice ale investiției din punct de vedere al sistemelor contractate, în concordanță cu planul de execuție al proiectului, cu accent pe calitatea produselor livrate/livrabilelor, încadrarea în termene și în bugetul de proiect alocat. Pe baza informațiilor obținute, determină performanța financiară a proiectului, încadrarea în timp, situațiile de risc și, pe baza lor, actualizează planul de execuție al proiectului, bugetul de costuri și lista de riscuri.
 • Verifică și aprobă situațiile de lucrări emise de subcontractori și aprobă plata facturilor către aceștia.
 • Respectă normele de calitate, protecția mediului și securitatea muncii, conform legislației în vigoare și clauzelor contractuale.
 • Realizează rapoarte de stare a proiectului la intervale regulate (bilunare) și le înaintează managerului direct și persoanelor prevăzute în planul de comunicare. Raportează managerului direct tendințele de deviație de la planul de proiect (buget, calendar, calitate), menționând cauzele și propunând măsuri de rezolvare. Evaluează, raportează și propune măsuri în urma analizei statusului pe proiectele coordonate.
 • Urmărește și întocmește, după caz, documentele finale, impuse prin metodologia de management al proiectului și prin contract, pe faze și pe proiect, și susține predarea produselor și serviciilor la client.
 • Întocmește dosarul proiectului, care conține toate documentele generate în cadrul acestuia, de la documentația tehnică, documentele livrate, corespondența purtată, înregistrările efectuate în conformitate cu procedura de lucru.

Alte posturi disponibile

Joburi disponibile

Inginer Automatist

Candidatul ideal Studii superioare tehnice (electrotehnică, electronică, automatică, mecatronică) sau experiență relevantăExperiență minim 1 an pe un post tehnic – preferabil sisteme automate sau programare

Joburi disponibile

Inginer HVAC

Candidatul ideal Studii superioare tehnice finalizate, profil: instalaţii, instalaţii pentru construcţii sau similar Cursuri/atestări specifice postului: calificare de frigotehnist, autorizare AGFR reprezintă avantaj Experienţă: minim

Trimite CV-ul

Echipa de vânzări te așteaptă cu cele mai bune oferte personalizate.

Call Center 24 / 24

031.10.11.884 | 0720.884.884 | 0747.884.884