Caută
Close this search box.

Cariere

Manager Calitate

Cerințe

  – Studii superioare tehnice;
  – Experiență în domeniu de minimum 5 ani;
  – Cunoștințe solide despre standardele ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 27001:2013;
  – Cunoștințe solide în domeniul managementului calității (fluxuri, procese, instrucțiuni de lucru etc.);
  – Cunoștințe generale despre Normativul C56/2002
  – Verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor;
  – Cunoștințe generale despre Legea privind calitatea în construcții;
  – Cunoștințe privind standardul ISO 9001:2015;
  – Curs în domeniul Sistemului de Management al Calității (reprezintă avantaj)
  – Limba engleză – nivel mediu;
  – Cunostinţe de utilizare PC: MS Office;
  – Permis de conducere categorie B cu disponibilitate pentru deplasări în țară;
  – Capacitate de organizare și planificare.

  Descrierea jobului

  – Ține evidența proiectelor/șantierelor în lucru din cadrul Business Unit-ului Instalații și Construcții.
  – Întocmește Planurile calității și Planurile de control al calității, verificare și încercări pentru lucrările executate și pentru ofertele depuse.
  – Întocmește și urmărește respectarea deciziilor pentru responsabilii pe domenii în execuția lucrărilor.
  – Urmărește execuția lucrărilor pe șantiere și întocmirea documentațiilor necesare pentru întocmirea cărții tehnice a construcțiilor (partea executantului).
  – Urmărește îndeplinirea condițiilor de competență și capabilitate, în funcție de natura lucrărilor contractate.
  – Întocmește certificatele de calitate și declarațiile de conformitate pentru lucrările executate.
  – Participă la întâlnirile Comisiei Tehnice de Avizare din cadrul Business Unit-ului Instalații și Construcții.
  – Participă la elaborarea si actualizarea procedurilor si instructiunilor de lucru din domeniul sistemelor de management.
  – Urmărește implementarea documentelor aferente sistemelor de management.
  – Identifică necesitățile de instruire în domeniul sistemelor de management.
  – Participă la auditurile interne și externe ale societății din cadrul Business Unit-ului Instalații și Construcții.
  – Urmărește implementarea corecțiilor, a acțiunilor corective și preventive stabilite la auditurile interne și externe.
  – Analizează eficacitatea corecţiilor şi acţiunilor corective întreprinse în vederea eliminării cauzelor apariţiei reclamaţiilor.
  – Se asigură că personalul este instruit asupra documentației sistemelor de management.
  – Menține la zi evidența atestatelor/autorizațiilor personalului de execuție din cadrul Business Unit-ului și participă la întocmirea documentațiilor necesare pentru reatestare /reautorizare.
  – Participă la elaborarea procedurilor, instrucțiunilor și metodologiilor de lucru în domeniul managementului integrat.
  – Asigură controlul calității lucrărilor în conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare și verifică existența înregistrărilor aferente.
  – Participă la coordonarea unor faze importante de lucrări în şantier.
  – Participă la fazele determinante ale lucrărilor, verificând asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor.
  – Reprezintă societatea în relaţiile cu organele municipale, judeţene şi alte organe care se ocupă de avizări care privesc proiectele executate.
  – Asigură consultanță privind întocmirea documentelor calității referitoare la execuția lucrărilor și a cărții tehnice.
  – Coordonează modificările necesare procesului și se asigură că acestea sunt planificate și documentate conform sistemului de management al calității, astfel încât să se realizeze rezultatele intenționate.
  – Evaluează dacă au fost îndeplinite criterile de acceptanță pentru produse și procese, acolo unde este cazul.
  – Se asigură că există activități de verificare și măsurare în diferite etape ale procesului de producție/ execuție.
  – Păstrează confidenţialitatea datelor la care are acces din cadrul Business Unit-ului Instalații și Construcții.
  – Îndeplineşte orice alte misiuni complexe de profil încredinţate de conducerea societăţii.

  Trimite CV-ul

  Posturi disponibile

  Echipa de vânzări te așteaptă cu cele mai bune oferte personalizate.

  Call Center 24 / 24

  031.10.11.884 | 0720.884.884 | 0747.884.884