Caută
Close this search box.

Cariere

Coordonator de Execuție

Cerințe:

– Studii superioare tehnice;
– Experiență de minimum 5 ani în coordonarea activității de execuție;
– Experiență în gestionarea personalului din subordine;
– Experiență în gestionarea mecanizării necesare executării lucrărilor (scule, dispozitive, utilaje);
– Experiență în gestionarea de proiecte și soluții tehnice specifice domeniului de instalații în construcții;
– Cunoașterea și respectarea legislației și normelor în vigoare;
– Cunoștințe MS Office;
– Permis de conducere categoria B;
– Disponibilitate pentru deplasări în țară;
– Abilități de comunicare și negociere;
– Capacitate de decizie, de organizare și planificare a resurselor;
– Capacitate de adaptare.

Descrierea jobului

– Asigură suport pentru gestionarea proiectelor, dezvoltând un sistem unitar de monitorizare și control.
– Elaborează norme de timp și urmărește îndeplinirea acestora în șantierele pe care se derulează lucrări.
– Gestionează forța de muncă (șefi șantier, ingineri de execuție, muncitori) din cadrul unității de business pe care activează (subordonare funcțională).
– Planifică, împreună cu șefii de șantier și managerii de proiect, alocarea personalului de execuție în timp.
– Recrutează/angajează/evaluează periodic forța de muncă (șefi de șantier, ingineri de execuție, muncitori) din cadrul unității de business.
– Acordă suport departamentului de Achiziții în vederea identificării de subcontractori de forță de muncă.
– Gestionează mecanizarea necesară executării lucrărilor (scule, dispozitive, utilaje).
– Analizează și implementează noi tehnologii de execuție menite să crească productivitatea muncii.
– Verifică respectarea regulamentelor de securitate și siguranță în muncă pe șantiere pentru angajații din execuție și subantreprenori. Colaborează cu departamentele SSM si SSU.
– Se informează asupra obiectivelor companiei și ale unității de business pentru a contribui la îmbunătățirea performanței.
– Evaluează periodic personalul din subordine și, în funcție de rezultatele evaluării, propune managementului măsurile care se impun: promovări, destituiri, modificări salariale, școlarizări.
– Răspunde de instruirea personalului din subordine în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă atât la locul de muncă, cât și de instruirea periodică, conform reglementărilor legale.
– Propune necesarul de resurse umane în conformitate cu organigrama aprobată și adaptată la strategia companiei.
– Răspunde de monitorizarea și evaluarea performanțelor angajaților din subordine. Stabilește obiective de performanță în concordanță cu obiectivele companiei.
– Se implică activ în dezvoltarea profesională și a abilităților personalului din subordine, împreună cu Direcția Resurse Umane.
– Răspunde de planificarea și efectuarea concediilor de odihnă a angajaților din subordine fără afectarea derulării normale a activității, în conformitate cu prevederile legale și procedurile interne ale companiei.
– Asigură comunicarea priorităților și obiectivelor unității de business către personalul din subordine.

Trimite CV-ul

Posturi disponibile

Echipa de vânzări te așteaptă cu cele mai bune oferte personalizate.

Call Center 24 / 24

031.10.11.884 | 0720.884.884 | 0747.884.884